ครูผู้สอน

ครูมวย รู้ลึกรู้จริง
Trainer จบด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาอังกูร คำมิ่ง

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Fat Loss
- Sport Performance

อติชาติ ฉัตรเฉลิมมงคล

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- HIIT
- Small Group Training

คุณาสิน เชาว์วิจักษณ์

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Freestyle Movement Training
- Small Group Training

สุรสิทธ์ หร่ายมณี

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Suspension Training (TRX)
- Functional Training

สตางค์ ธัญญเจริญ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Small Group Training
- Circuit Training

ญาณพัฒน์ อาภรณ์ศิริ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Mobility Training

ปรัชญา นาคประสิทธิ์

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Bodyweight Training
- Functional Training

เตวิช กาญจะโน

#เทรนเนอร์-สาขาศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
- Functional Training
- Fat Loss
- Nutrition Specialist

ณัฐวุฒิ ยุบลไมย์

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Body Transformation
- Yoga , Vinyasa , Ashtanga

สหภาพ ตราชู

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

ความเชี่ยวชาญ
- Functional Training
- Fat Loss
- Muscle Toning

อิศรา ช่างงาน

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Sport Massage & Rehabilitation
- Small Group Training

มนตรี วงษ์แก้ว

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Sport Massage & Rehabilitation
- Small Group Training

จิรวัฒน์ แก้วพลู

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Small Group Training

สิทธิพร มากเกลื่อน

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Circuit Training

ธีรยุทธ แซมทอง

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Circuit Training

วิษณุ เจริญคุณ

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Olympic Weightlifting
- Functional Training

สิทธิศักดิ์ นามา

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Strength Training
- Functional Training

เจตน์สฤษฎิ์ ชูช่วยสุวรรณ์

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Bodybuilding
- Functional Training

เอกรินทร์ รุ่งวราภรณ์

#เทรนเนอร์-สาขารามอินทรา

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Nutrition Specialist

อิสระ กองวุฒิ

#เทรนเนอร์-สาขารามอินทรา

ความเชี่ยวชาญ
- Olympic Weightlifting
- Muscle Toning
- Nutrition Specialist

วิษณุพงศ์ ท่าเข

#เทรนเนอร์-สาขารามอินทรา

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Nutrition Specialist

จิรายุ อินทรคง

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Small Group Training

ธิติพงษ์ บัวคำภู

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Weight Training
- Small Group Training

ณัฐพงศ์ โนรี

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
- Sport Massage & Rehabilitation
- Strength & Conditioning
- Nutrition Specialist

จิรวุฒิ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Sport Massage & Rehabilitation
- Small Group Training