ครูผู้สอน

ครูมวย รู้ลึกรู้จริง
Trainer จบด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาใจเพชร ศิษย์ป๋าโอ

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 250 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

แอ็คต้า เพชรอดิศร

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

ทับทิมโทน พ.เมืองอุบล

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

แสนทนงค์ ปิ่นสินชัย

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 125 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

เดชโชติ เดชสุริยันต์

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

MMA 11 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

อดิศักดิ์ เกียรติรัชนก

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 90 ไฟต์ ค่าตัว 15,000

ยอดบัวบาน ว.สิงห์เสน่ห์

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

ก้องธรณี ศูนย์กีฬาน้อยใน

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 80 ไฟต์ ค่าตัว 60,000

แบเบอร์ วค.สารคาม

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

เพชรลำชี ลูกลำผักชี

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 50 ไฟต์ ค่าตัว 8,000

สงครามน้อย สิงห์หนองโพ

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 110 ไฟต์ ค่าตัว 25,0000

บุรีรัมย์ สวนมิสกวัน

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 320 ไฟต์ ค่าตัว 70,000

วันเฉลิม ส.เพลินจิต

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 220 ไฟล์ ค่าตัว 35,000

พานเพชร เมืองสุรินทร์

#ครูกร - สาขาเอกมัย

ชก 160 ไฟต์ ค่าตัว 150,000

สามารถเล็ก ก่อเกียรติยิม

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 242 ไฟท์ ค่าตัว 700,000

หัวไทรน้อย ฮ้อแท็กซี่

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 60 ไฟท์ ค่าตัว 30,000

เพชรบางบอน ก่อเกียรติยิม

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 55 ไฟท์ ค่าตัว 150,000

ขาน้อง ศิษย์เวตะวัน

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 110 ไฟต์

น้องโอ๋ ศิษย์ซ้ออึ๋ง

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 175 ไฟท์ ค่าตัว 45,000

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 50 ไฟต์

เนตร เกียรตินิวัฒน์

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 60 ไฟต์

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 50 ไฟต์

กิ่งเพชร เกียรติวินัย

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 120 ไฟต์ ค่าตัว 7,000

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 60 ไฟต์

#ครูมวย- สาขารังสิต

ชก 90 ไฟต์

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 60 ไฟต์

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 60 ไฟต์

#ครูมวย-สาขารามอินทรา

ชก 60 ไฟต์

เมล์ด่วน ส.ขวัญเมือง

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

ชก 80 ไฟต์ ค่าตัว 8,000

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 18,000

The Man

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

MMA 75 ไฟต์ ค่าตัว 17,000

ยอดเกรียงไกร ธ.ลิ่วขจรศักดิ์

#ครุมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 200 ไฟล์

เพชรภูพาน ก.กันแตง

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

ชก 50 ไฟต์ ค่าตัว 12,000

ขุนศึก ส.ธนิกุล

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

ชก 280 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

ฟ้าใส ส.วรพิน

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 40,000

ฟ้าแดง ส.บริการ

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 60,000

ดาวเรือง ศิษย์น้อย

#ครูมวย - สาขาตลิ่งชัน

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

เดช จิตรเมืองนนท์

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 300 ไฟต์ ค่าตัว 27,000

ทินกร โรงเรียนเลาขวัญ

#ครูมวย - สาขาตลิ่งชัน

ชก 28 ไฟล์

พิชิตมาร ศิษย์อโนทัย

#ครูมวย- สาขาตลิ่งชัน

ชก 105 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

นครปฐม ปิ่นสินชัย

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 90,000

สาริกาดง ศิษย์หมอเส็ง

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

เบนซ์ ภูมิสิทธิ์

#ครูมวย

ฉายา : ฉัตรเพชร ศิษย์หมอเส็ง
ประสบการณ์การชก : 20 ปี
แนวทางในการสอน : มวยเข่า
เกล็ดเล็กน้อย : เคยคุมบ่อนที่มาเก๊า