Teacher

ครูมวย รู้ลึกรู้จริง
Trainer จบด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาสาริกาดง ศิษย์หมอเส็ง

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

นครปฐม ปิ่นสินชัย

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 90,000

พิชิตมาร ศิษย์อโนทัย

#ครูมวย- สาขาตลิ่งชัน

ชก 105 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

ทินกร โรงเรียนเลาขวัญ

#ครูมวย - สาขาตลิ่งชัน

ชก 28 ไฟล์

เดช จิตรเมืองนนท์

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 300 ไฟต์ ค่าตัว 27,000

ดาวเรือง ศิษย์น้อย

#ครูมวย - สาขาตลิ่งชัน

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

ฟ้าแดง ส.บริการ

#ครูมวย-สาขาตลิ่งชัน

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 60,000

บุรีรัมย์ สวนมิสกวัน

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 320 ไฟต์ ค่าตัว 70,000

สงครามน้อย สิงห์หนองโพ

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 110 ไฟต์ ค่าตัว 25,0000

เดชโชติ เดชสุริยันต์

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

MMA 11 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

เพชรลำชี ลูกลำผักชี

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 50 ไฟต์ ค่าตัว 8,000

แบเบอร์ วค.สารคาม

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

ก้องธรณี ศูนย์กีฬาน้อยใน

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 80 ไฟต์ ค่าตัว 60,000

ยอดบัวบาน ว.สิงห์เสน่ห์

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

อดิศักดิ์ เกียรติรัชนก

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 90 ไฟต์ ค่าตัว 15,000

แสนทนงค์ ปิ่นสินชัย

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 125 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

ทับทิมโทน พ.เมืองอุบล

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

แอ็คต้า เพชรอดิศร

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

ใจเพชร ศิษย์ป๋าโอ

#ครูมวย-สาขาพระราม 9

ชก 250 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

กึกก้อง ป.สุรศักดิ์

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 232 ไฟต์ ค่าตัว 120,000

มหาเฮง ศิษย์ครูหนู

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 30 ไฟต์ ค่าตัว 5,000

กล้ารบ ช.เจริญเมือง

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 210 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

เสรี ไทยฮั้วเฟรม

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 35,000

อดิศักดิ์ พ.เพชรเสรี

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 15,000

เพชรภูฝ้าย เดอะบ๊อกมวยไทย

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 70 ไฟต์ ค่าตัว 17,000

มาโชว์ ป.ภิญโญ

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 110 ไฟต์ ค่าตัว 45,000

ทุ่งสิงห์เล็ก สจ.ชำนาญ

#ครูมวย-สาขาศรีนครินทร์

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

เพชรภูพาน ก.กันแตง

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

ชก 50 ไฟต์ ค่าตัว 12,000

ขุนศึก ส.ธนิกุล

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

ชก 280 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

วันเฉลิม ส.เพลินจิต

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 220 ไฟล์ ค่าตัว 35,000

The Man

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

MMA 75 ไฟต์ ค่าตัว 17,000

ฟ้าใส ส.วรพิน

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 40,000

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 18,000

เมล์ด่วน ส.ขวัญเมือง

#ครูมวย - สาขาเอกมัย

ชก 80 ไฟต์ ค่าตัว 8,000

กิ่งเพชร เกียรติวินัย

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 120 ไฟต์ ค่าตัว 7,000

เนตร เกียรตินิวัฒน์

#ครูมวย-สาขาเอกมัย

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

พานเพชร เมืองสุรินทร์

#ครูกร - สาขาเอกมัย

ชก 160 ไฟต์ ค่าตัว 150,000

หนุ่มนคร ณ.ราชวัตร

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

แดงเลือดนก ณ ราชวัตร

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 15,000

เดชปราการ ป.ปรีชา

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 300 ไฟต์ ค่าตัว 35,000

โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 40,000

ก้องชัย ศิษย์ขุน

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 13,000

ชาญชัย ศิษย์อิติสุคโต

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 120 ไฟต์ ค่าตัว 55,000

แรมโบ้ พงษ์ศิริ พ.ร่วมฤดี

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 143 ไฟต์ ค่าตัว 150,000

พิชิตชัย ศิษย์ประกายฟ้า

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 70 ไฟต์ ค่าตัว 12,000

จิมมี่ ว.สิงห์เสน่ห์

#ครูมวย-สาขาราชพฤกษ์

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

เทิดเกียรติ ไก่ย่างห้าดาวยิม

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 35 ไฟต์ ค่าตัว 15,000

เด็ดเดี่ยว ป.อริพ่าย

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 30 ไฟต์ ค่าตัว 4,000

น้องใหม่ แสนพลังชัย

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 120 ไฟต์ ค่าตัว 20,000

ชุมพวงเล็ก ส.ประภาพร

#ครูมวย- สาขารังสิต

ชก 70 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

รุ่งราวี วีระชน

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 30 ไฟต์ ค่าตัว 2,000

ฉบับน้อย พรหมรังษี

#ครูมวย-สาขารังสิต

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 5,000

ยอดเกรียงไกร ธ.ลิ่วขจรศักดิ์

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 200 ไฟล์ ค่าตัว 25,000

ชาติสิงห์ ชมพูทอง

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

ขาน้อง ศิษย์เวตะวัน

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 110 ไฟต์ ค่าตัว 6,000

เอกศิวะ ม.กรุงเทพธนบุรี

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

สุรชัย แสงมรกต

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ขก 150 ไฟต์ ค่าตัว 500,000

ธงหน้า ศิลาทอง

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 96 ไฟต์ ค่าตัว 17,500

ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 45,000

หยกขาว ศิษย์ อ.

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 100 ไฟต์ ค่าตัว 20,000

เหน่งน้อย เกียรติเพชรน้อย

#ครูมวย-สาขาเพลินจิต

ชก 300 ไฟต์ ค่าตัว 28,000

ดุรงค์ อ.พลโล่

#ครูมวย-สาขารามอินทรา

ชก 80 ไฟต์ ค่าตัว 10,000

ศิวรักษ์ วรสิงห์

#ครูมวย-สาขารามอินทรา

หนองจอก กิจเจริญ

#ครูมวย-สาขารามอินทรา

ชก 200 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

วสันต์ พลอยจันทร์กุล

#ครูมวย-สาขารามอินทรา

เสมา ส.เพลินจิต

#ครูมวย-สาขารามอินทรา

ชก 90 ไฟต์ ค่าตัว 40,000

ศักดิ์ชัย เกียรติเพชรน้อย

#ครูมวย-สาขาเมืองทอง

ชก 70 ไฟต์ ค่าตัว 25,000

บุเรงนอง แสงมรกต

#ครูมวย-สาขาเมืองทอง

ชก 120 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

ยุทธิเดช ศิษย์สิงห์ทอง

#ครูมวย-สาขาเมืองทอง

ชก 216 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

คมแท้ ส.สิริญญา

#ครูมวย-สาขาเมืองทอง

ชก 120 ไฟต์ ค่าตัว 35,000

อานนท์​ แซ่ลิ้ม​ สังกัดโรงเรียนกีฬากรุงเทพ

#ครูมวย-สาขาเมืองทอง

มวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

อภิสิทธิ์ เกียรติสิงห์น้อย

#ครูมวย-สาขาเมืองทอง

150 ไฟต์ ค่าตัว 35,000

อินทนนท์ กระทิงแดงยิม

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 175 ไฟต์ ค่าตัว 100,000

วิทยาน้อย ศิษย์กวนอิม

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 150 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

เพชรบางบอน ก่อเกียรติยิม

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 55 ไฟต์ ค่าตัว 150,000

สามารถเล็ก ก่อเกียรติยิม

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 242 ไฟต์ ค่าตัว 700,000

เคน้อย ลูกคลองบางแก้ว

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 75 ไฟต์ ค่าตัว 35,000

น้องโอ๋ ศิษย์ซ้ออึ๋ง

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 175 ไฟท์ ค่าตัว 45,000

อัครเดช ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 140 ไฟต์ ค่าตัว 50,000

หัวไทรน้อย ฮ้อแท็กซี่

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 60 ไฟต์ ค่าตัว 30,000

วรวุฒิ ลูกสำราญชัย

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 75 ไฟต์ ค่าตัว 18,000

ลั่นกรุง เกียรติเกรียงไกร

#ครูมวย-สาขาสาทร

ชก 190 ไฟต์ ค่าตัว 100,000