ครูผู้สอน

ครูมวย รู้ลึกรู้จริง
Trainer จบด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาณัฐพงศ์ โนรี

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
_Strength and conditioning
_Sport performance
_แก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บ
_และ Weight training

ตรีมงคล สรอุดมฤทธิ์

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญ ในการลดไขมัน กระชับสัดส่วน ปรับบุคลิกภาพและพัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย

อรวีณ์ ฤกษ์โสภา

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- ถนัดการเทรนด้าน Strenght training (Powerlifting), Functional training , Endurance training , Fat loss
- รวมถึงการวางแผนโภชนาการ

ชัยวัฒน์ แสงทอง

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
สามารถฝึกลูกค้าออกกำลังกายได้ถูกวิธี ปลอดภัย และประสบผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เร็วขึ้น
ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับไลพ์สไตล์ ของลูกค้า

รัญชน์ณภัสร์ โพธิ์เลิง

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
การสอน weight training โดยเฉพาะการปั้นก้น
สามารถออกแบบโปรแกรม ลดไขมัน,เพิ่มกล้ามเนื้อ

สิทธิศักดิ์ นามา

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความ เชี่ยวชาญ
การฝึก โปรแกรม Conpound Movement training ,Strength Training ,Hypertrophy , Freeweight training

นพรัตน์ นึกเว้น

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

สามารถแนะนำเรื่อง โภชนาการเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้
โภชนาการสำหรับนักกีฬาเพาะกาย

ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์

#เทรนเนอร์-สาขาเลียบด่วน

ความเชี่ยวชาญ
การลดไขมัน+กระชับสัดส่วน ,ปรับบุคลิกภาพ,พัฒนา perfomance
การใช้อุปกรณ์ Trx, kettle bell /barbell/unrack/free weight /Body weight
Machine weight

สนธิกิตติ์ พรมิ่งมาศ

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- Body building
- Hypertrophy
- Endurance

ภัทรพล อาหะมัด

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

ความเชี่ยวชาญ
-ด้ายการเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายต่างๆ จากอาการบาดเจ็บ

ภูริเดช ยันต์วิเศษ

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านทักษะทางการสอนออกกำลังกาย
และผ่านการรับรอง fit Thailand (ACE ) , Fit Junction , IFBB Pro

ศุภภร ชีวนรสุชากุล

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
-Functional Training
-Strength Training
-Fat loss

วรัญญู เวศพันธ์

#เทรนเนอร์-สาขาเลียบด่วน

ความถนัด
- มีความเชี่ยวชาญเรื่องกายวิภาค,ฮอร์โมนและระบบกล้ามเนื้อของร่างกาย
- ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล Resistance Band, Weight training
- ผู้ฝึกสอนแบบกลุ่ม Cross FIT, HIIT,Boxing , FIT Core ABS

ภูมิพัฒน์ ศรีโคตร

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
- Functional training , Sports massage , Weight training
- แก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บ , ออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายตามเป้าหมาย ลดสัดส่วน

มนต์ประเสริฐ สายบัวทอง

#เทรนเนอร์-สาขาศรีนครินทร์

ความถนัด
- functional,cardiovascular
- calisthenics,stretching

อังกูร คำมิ่ง

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Fat Loss
- Sport Performance

อติชาติ ฉัตรเฉลิมมงคล

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- HIIT
- Small Group Training

สตางค์ ธัญญเจริญ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Small Group Training
- Circuit Training

ญาณพัฒน์ อาภรณ์ศิริ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Mobility Training

ธีรฤทธิ์ โอสถานนท์

#เทรนเนอร์-ศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
- Fat Loss
- Bodybuilding
- Functional Training

ทวีลาภ สิริพรรณ์

#เทรนเนอร์-สาขาศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
-ออกแบบโปรแกรม Weigth training เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และลดไขมัน
-ให้ posture และ ออกแรงได้อย่างถูกต้อง ลดอาการบาดเจ็บ

อนุชา ชุมประเสริฐ

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Fat Loss

ณัฐวุฒิ ยุบลไมย์

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Body Transformation
- Yoga , Vinyasa , Ashtanga

ราชัน ปุริสาร

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

เชี่ยวชาญ
ในการสร้าง ก้น และสะโพกที่สวยงามให้กับลูกค้ากลุ่มผู้หญิง
โดยใช้ความรู้และเทคนิค จากการเพาะกายมาประยุกต์ใช้ให้กับผู้หญิงทั่วไป

ชากิร อับดุลเลาะห์

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

เชี่ยวชาญด้านการแก้ไข อาการ ออฟฟิศ ซินโดรม อาการปวดหลัง ปวดบ่า ปวดขา
และเรื่องสมดุลกล้ามเนื้อสำหรับลูกค้า

ณัฐวุฒิ สุขเกษม

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Body Building ,Fat Loss
- ถนัดในการปรับสรีระร่างกายไม่สมดุล(office Syndrome)

บัญชา อ่อนทุ่ม

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย ตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล
(สร้างกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของร่างกาย ลดไขมัน)

จิรวัฒน์ แก้วพลู

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Small Group Training

สิทธิพร มากเกลื่อน

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Circuit Training

อนันดา ชัยมงคล

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

ความเชี่ยวชาญ
-Functional training
- StretchingTabata การลดไขมัน ปรับบุคลิกภาพ แก้โรคออฟฟิศซินโดรม

ปิยะธิดา ศิริบูรณ์

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วน
** Tabata , Functional training , Stretching , Cardio
ถนัดด้านการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรือการ Stretching

อรรคพล สืบสุข

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

มีความสามารถทางด้าน Calisthenics
ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ฝึกสอนพิลาทิสจากสถาบันเดอะ บาลานซ์ พิลาทิศ

เอกรินทร์ รุ่งวราภรณ์

#เทรนเนอร์-สาขาเลียบด่วน

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Nutrition Specialist

สุภโรจน์ นามโพธิ์

#เทรนเนอร์-สาขาเลียบด่วน

ความเชี่ยวชาญ
ถนัดในด้านเทรนเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แบบกล้ามเป็นมัดๆแบบนักเพาะกาย ซิกแพคชัดๆแบบหุ่นนายแบบ
ลดไขมันแบบให้กล้ามเนื้อหายน้อยที่สุด

สุรเชษฐ์ กฤษณะคุปต์

#เทรนเนอร์-สาขาศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
การแก้อาการ
- office syndrome - Kyphosis - weight Training
- Lordosis - Scapula wing - Forward head posture

จิรายุ อินทรคง

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Small Group Training

ขวัญจิต​ กันยา​

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- Functional Training
- Core Abs

รัฐภาคย์ ศิริเสรี

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- functional training
- women specialist
- strength training , group training

ธิติพงษ์ บัวคำภู

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Weight Training
- Small Group Training