ครูผู้สอน

ครูมวย รู้ลึกรู้จริง
Trainer จบด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาศุภภร ชีวนรสุชากุล

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
-Functional Training
-Strength Training
-Fat loss

จุฬาลักษณ์ บาบา

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
-functional training, circuit training, sports massage, stretching
-ออกแบบโปรแกรมตามเป้าหมาย ลดไขมัน กระชับสัดส่วน

อังกูร คำมิ่ง

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Fat Loss
- Sport Performance

อติชาติ ฉัตรเฉลิมมงคล

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- HIIT
- Small Group Training

ลินดา ฤทธิ์น้ำคำ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Functional Training
- Bodyweight Training
- Suspension Training (TRX)

สตางค์ ธัญญเจริญ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Small Group Training
- Circuit Training

ญาณพัฒน์ อาภรณ์ศิริ

#เทรนเนอร์-สาขาพระราม9

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Mobility Training

ธีรฤทธิ์ โอสถานนท์

#เทรนเนอร์-ศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
- Fat Loss
- Bodybuilding
- Functional Training

ทวีลาภ สิริพรรณ์

#เทรนเนอร์-สาขาศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
-ออกแบบโปรแกรม Weigth training เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และลดไขมัน
-ให้ posture และ ออกแรงได้อย่างถูกต้อง ลดอาการบาดเจ็บ

อนุชา ชุมประเสริฐ

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Fat Loss

ณัฐวุฒิ ยุบลไมย์

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ความเชี่ยวชาญ
- Strength Training
- Body Transformation
- Yoga , Vinyasa , Ashtanga

ราชัน ปุริสาร

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

เชี่ยวชาญ
ในการสร้าง ก้น และสะโพกที่สวยงามให้กับลูกค้ากลุ่มผู้หญิง
โดยใช้ความรู้และเทคนิค จากการเพาะกายมาประยุกต์ใช้ให้กับผู้หญิงทั่วไป

ชากิร อับดุลเลาะห์

#เทรนเนอร์-สาขาเอกมัย

เชี่ยวชาญด้านการแก้ไข อาการ ออฟฟิศ ซินโดรม อาการปวดหลัง ปวดบ่า ปวดขา
และเรื่องสมดุลกล้ามเนื้อสำหรับลูกค้า

ณัฐวุฒิ สุขเกษม

#เทรนเนอร์-สาขาตลิ่งชัน

ความเชี่ยวชาญ
- Body Building ,Fat Loss
- ถนัดในการปรับสรีระร่างกายไม่สมดุล(office Syndrome)

บัญชา อ่อนทุ่ม

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย ตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล
(สร้างกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของร่างกาย ลดไขมัน)

จิรวัฒน์ แก้วพลู

#เทรนเนอร์-สาขาราชพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Small Group Training

สิทธิพร มากเกลื่อน

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Circuit Training

อนันดา ชัยมงคล

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

ความเชี่ยวชาญ
-Functional training
- StretchingTabata การลดไขมัน ปรับบุคลิกภาพ แก้โรคออฟฟิศซินโดรม

ปิยะธิดา ศิริบูรณ์

#เทรนเนอร์-สาขารังสิต

สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วน
** Tabata , Functional training , Stretching , Cardio
ถนัดด้านการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรือการ Stretching

ประกิจ วีระธรากุล

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

ถนัดการฝึกสอนทั้งแบบ Strenght training และ Funtional Training
รวมถึงการจัดโปรแกรมโภชนาการตามเป้าหมาย

อรรคพล สืบสุข

#เทรนเนอร์-สาขาเพลินจิต

มีความสามารถทางด้าน Calisthenics
ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ฝึกสอนพิลาทิสจากสถาบันเดอะ บาลานซ์ พิลาทิศ

เอกรินทร์ รุ่งวราภรณ์

#เทรนเนอร์-สาขารามอินทรา

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Functional Training
- Nutrition Specialist

สุภโรจน์ นามโพธิ์

#เทรนเนอร์-สาขารามอินทรา

ความเชี่ยวชาญ
ถนัดในด้านเทรนเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แบบกล้ามเป็นมัดๆแบบนักเพาะกาย ซิกแพคชัดๆแบบหุ่นนายแบบ
ลดไขมันแบบให้กล้ามเนื้อหายน้อยที่สุด

สุรเชษฐ์ กฤษณะคุปต์

#เทรนเนอร์-สาขาศรีนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
การแก้อาการ
- office syndrome - Kyphosis - weight Training
- Lordosis - Scapula wing - Forward head posture

จิรายุ อินทรคง

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- Weight Training
- Small Group Training

ขวัญจิต​ กันยา​

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- Functional Training
- Core Abs

รัฐภาคย์ ศิริเสรี

#เทรนเนอร์-สาขาเมืองทอง

ความเชี่ยวชาญ
- functional training
- women specialist
- strength training , group training

ธิติพงษ์ บัวคำภู

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
- Nutrition Specialist
- Weight Training
- Small Group Training

จีรจิ ทิพย์ไสยาสน์

#เทรนเนอร์-สาขาสาทร

ความเชี่ยวชาญ
ถนัดเรื่องการดูแล เอาใจใส่ลูกค้า มี mind service ที่ดี
ถนัดในด้านเพิ่มความแข็งแรง และเพิ่มกล้ามเนื้อ รวมถึงสมรรถภาพนักกีฬา