มวยไทย & เวท 90 นาที แบบกลุ่ม

HIGHLIGHT

每月减去2-3公斤的体重
每节课90分钟
不需要泰拳 需要的知识
在FITFAC最便宜的选择

30 นาที วอร์มร่างกายด้วยทักษะมวยไทย

30 นาที ล่อเป้าตัวต่อตัวกับครูมวย 3 ยก

30 นาที Freestyle Training กับผู้เชี่ยวชาญ

VDO การเรียนการสอน

基础泰拳(小组课)

"潜入我们在FITFAC的泰拳团体课程,这是传统武术和高强度间歇训练(HIIT)的融合。这个独特的90分钟的锻炼,突破了传统的健身规范,放大了你的减肥和健身目标。

我们的课程从15分钟的动态热身开始,然后是15分钟的基本泰拳原则,为你的身体锻炼做准备。我们课程的核心是在专业教练的指导下,进行30分钟的密集垫球训练。我们确保每三个学生就有一个教练,这是一种个性化的体验。该课程强调垫球运动,提供了与我们密集的泰拳私人训练课程不同的动态。

课堂的最后是30分钟的阻力训练部分,由经验丰富的私人教练带领,确保你锻炼的每一秒钟都很重要。

但我们的泰拳课提供的不仅仅是全身锻炼;科学证明,由于这种锻炼的高强度性质,它可以迅速燃烧脂肪,在锻炼后的4小时内保持加速燃烧脂肪的状态,并抑制食欲。

在FITFAC,我们已经为您简化了流程,每轮集体课都有一个结构良好的时间表。为了确保无缝体验,客户可以使用我们用户友好的FITFAC健身应用程序轻松预订一个位置。只需选择你喜欢的时段,并直接从你的手机上确认你的出席!

我们的泰拳团体课是传统、创新和便利的激动人心的结合。准备好与我们一起用拳、脚和膝击的方式实现你的健身目标。让我们一起彻底改变你的健身之旅!"

***有兴趣申请或想要询问更多信息***

Add Line按场次划分的课程套餐

1 个月

4,990

泰铢

无限会话

3 个月

9,990

泰铢

无限会话

6 个月

14,990

泰铢

无限会话

โปรโมชั่น ทดลองเล่น

试用周的首次报价

1190

从正常价格2000泰铢起

有资格获得

1000泰铢的折扣

如果购买月度套餐*

需要预约,并且必须提前付款。
*如果客户在试用周的第一天决定购买每月无限量套餐,将可享受1000泰铢的折扣。

如果您对上述课程感兴趣,请联系 fitfac.hq@gmail.com 或

Add Line

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรแกรมโชนาการ
และตารางอาหารเบื้องต้นที่สาขา ฟรี!น้ำหนัก kg. ส่วนสูง cm.