การสมัครและเตรียมตัว

สนใจสมัคร click add line
Add Line


Add Line:@FITFAC เมื่อต้องการสมัครและจองคลาสล่วงหน้า ทาง FITFAC งดรับการสมัครแบบ Walk-in เพื่อต้องการลดความแออัดภายในร้าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคือ
บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ passport