การสมัครและเตรียมตัว

ชำระเงินค่าคอร์ส และเริ่มเรียนได้ในวันที่สมัครทันที

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคือ
บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ passport