ชมการฝึกมวยไทยอาชีพ บรรยายภาษาอังกฤษ

HIGHLIGHT

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อยากรู้จักมวยไทย

ชมการฝึกมวยของนักกีฬาอาชีพ

ชมการฝึกมวยไทย
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เน้นการออกอาวุธ
หรือท่าทางมวยไทยที่สวยงาม

ใช้เวลาประมาณ 60 นาที รวมเวลาเตรียมตัวและถ่ายรูป

รับกางเกงมวย
และเสื้อกล้ามมวยไทยเป็นที่ระลึก

HIGHLIGHTS

1. ใช้เวลาประมาณ 60 นาที
2. เข้าชมการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงของนักมวยไทยอาชีพ ได้ที่ Fitfac สาขาเพลินจิต
3. เรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคนิคจากนักมวยไทย ที่สามารถลดได้ถึง 10 กิโลกรัมภายใน 10 วัน
4. เรียนรู้ความแตกต่างของมวยไทยและมวยสากล ว่ารายละเอียดการซ้อมแตกต่างกันอย่างไร


Coming Soon!


การเตรียมตัว