ชมการฝึกมวยไทย สำหรับชาวต่างชาติ

HIGHLIGHT

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยากรู้จักมวยไทย

การเรียนการสอน

สอนมวยไทยโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สอนเป็นกลุ่มเล็กๆ
และเน้นไปที่การออกอาวุธ
หรือท่าทางมวยไทยที่สวยงาม

ใช้เวลา 1.30 นาทีรวมเวลาเตรียมตัว
และถ่ายรูปรวมหลังจาก

ได้รับกางเกงมวย
และเสื้อกล้ามมวยไทยเป็นที่ระลึก

HIGHLIGHTS

1. เข้าชมการฝึกซ้อมของนักมวยไทยอาชีพ ได้ที่ FITFAC สาขาเพลินจิต
2. เรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคนิคจากนักมวยไทย ที่สามารถลดได้ถึง 10 กิโลกรัมภายใน 10 วัน
3. เรียนรู้ความแตกต่างของมวยไทยและมวยสากล ว่ารายละเอียดการซ้อมแตกต่างกันอย่างไร

1. 60 Minutes tour of Muaythai Camp near BTS Pleonjit
2. Watch Thai Boxer practicing their training and killer technique up close
3. Learn the rule and regulation of Thai Boxing.
4. Learn the difference between Modern Boxing and Thai Boxing


Coming Soon!


ขั้นตอนการสมัคร