กิจกรรมองค์กร

HIGHLIGHT

สร้างความสามัคคีให้กับ พนักงานในองค์กร
เป็นการขอบคุณ ลูกค้าของบริษัท
เป็นสวัสดิการ ให้กับพนักงาน
จัดงานเปิดตัวสินค้า และถ่ายโฆณา

กิจกรรมที่เราทำกับบริษัทต่างๆ

การออกกำลังกายของพนักงาน
ในบริษัทตั้งแต่ 10-100 คน

สาธิตและชมการชกมวยไทย
สำหรับชาวต่างชาติและคณะทัวร์

การถ่ายโฆณาผลิตภัณฑ์
และเปิดตัวสินค้าต่างๆ

ราคาและโปรแกรม
สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่
Line : @FITFAC
fitfac.hq@gmail.com
โทร 0959957718